Angielski w klasach 1-3 to podstawa!

Wraz z początkiem roku szkolnego, każdy rodzic myśli o stworzeniu najlepszych warunków do nauki dla swojego dziecka.

Wrzesień jako pierwszy miesiąc nauki, jest czasem porządkowania i dopasowania wszystkich zajęć, obowiązków, a także zainteresowań w tygodniowym harmonogramie dziecka. Prędzej czy później każdy rodzic staje przed wyborem formy zajęć pozalekcyjnych dla swojej pociechy. Przy wyborze takich zajęć, istotną rolę grają umiejętności i predyspozycje dziecka, a także jego potrzeby.

Warto pamiętać, że zajęcia edukacyjne nie muszą stanowić wyłącznie formy korepetycji. Są one przede wszystkim wsparciem dla dziecka, a także pozwalają na rozwijanie jego umiejętności na różnych płaszczyznach.

Język angielski – mocne i słabe strony

Uczeń od początku swojej edukacji szkolnej ma możliwość i obowiązek nauki języka obcego. Zazwyczaj jest to język angielski. Ponieważ program nauczania przewiduje niewiele godzin dla tego przedmiotu, dzieci w licznych klasach nie mają wielu sposobności, aby poznać go tak, jak jest to wymagane na późniejszych etapach nauki.

Jakie zajęcia dodatkowe wybrać? – to pytanie zadaje sobie wielu rodziców. Spośród wielu możliwości, warto zastanowić się nad kilkoma.

Pierwszą z nich są zajęcia grupowe, dzięki którym dziecko w grupie rówieśniczej uczy się języka z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Natomiast dzięki programowi dostosowanemu bezpośrednio do wieku uczniów, szybciej zapamiętuje zwroty i zasady tworzenia wypowiedzi. Praca w grupie jest doskonałą okazją do ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych i społecznych. Ten aspekt wpływa doskonale na budowanie poczucia własnej wartości oraz językowy obraz świata, jakże ważny dla człowieka.

Ciekawą alternatywą są zajęcia indywidualne, tak zwane 1:1. Zajęcia te charakteryzują się zindywidualizowanym trybem pracy, dostosowanym do potrzeb ucznia. W przypadku nauki języka obcego, bezpośredni kontakt z nauczycielem i możliwość intensywnego przyswajania wiedzy językowej, jest kluczowa. Dzięki trybowi „1:1” uczeń nie tylko poznaje szeroki zasób słów. Jedną z zalet tej metody jest możliwość przełamania barier komunikacyjnych, które często towarzyszą nam podczas nauki języków obcych. Nauczyciel indywidualnie dostosowuje tempo pracy, dzięki czemu, nauka staje się naturalnym procesem.

Bardzo ważnym aspektem lekcji indywidualnych jest dostępność lektora, który poświęca swoją uwagę wyłącznie jednemu podopiecznemu. Może odpowiadać na wszystkie nurtujące go pytania, co podczas zajęć grupowych przybiera inną formę, dostosowaną do ilości osób uczących się.

W pierwszych latach edukacji bardzo istotną rolę pełni sposób, w jakim myślimy o nauce i podejmujemy próby przyswajania nowego materiału. Pamiętajmy, że w dużej mierze my, jako rodzice mamy wpływ na ten aspekt nauki naszych dzieci. Nauka nie powinna być kojarzona wyłącznie obowiązkiem. Może i powinna być przygodą poznawania, którą dziecko nieustannie zaczyna samodzielnie, z nauczycielem, z rówieśnikami, z najbliższymi. Każdego dnia.

Jeśli nie masz pewności, jaka forma zajęć jest najlepsza dla Twojego dziecka, skontaktuj się z nami. Wspólnie wybierzemy najlepszą drogę edukacyjną.

Przeczytaj również: ANGIELSKI W KLASACH 4, 5, 6, 7 ORAZ 8